HEJ DU GLADE

530296615_1280x720.jpg

Så högt blir nya bostadshuset som ersätter gasklockorna i Hjorthagen.
Nu släpps bilderna på jätteprojektet.

Mark- och miljööverdomstolen har gett grönt ljus till detaljplanerna för omvandlingen av gasklockorna i Hjorthagen. Områdets högsta gasklocka rivs och ersätts av ett 110 meter högt torn med 320 bostäder, förskola och lokal service. Den andra glasklockan ska byggas om för kulturändamål och husera en skulpturpark i direkt anslutning till byggnaden. Enligt Stockholms stad stämmer detta bra överens med planerna som finns på att omvandla gasverksområdet till ett kulturkluster.

Målet: 6 000 nya bostäder
Planen för området är 6 000 nya lägenheter. Stadsdelen ska även fyllas med verksamheter såsom hotell och restauranger.
– Projektet handlar om att ta hand om gammal industrimark som ligger i närheten till innerstaden och göra det till en hållbar stadsdel. Byggnaderna kommer att ha varierande utformning och det är många olika arkitekter och byggherrar som är med och formar hur den nya stadsdelen ska se ut. Det är ett väldigt spännande projekt, säger projektchefen Staffan Lorentz.
Arkitekten bakom det nya tornet är Herzog & de Meuron, som tidigare ritat bland annat Tate Modern i London.
Byggstart planeras redan i år och man beräknar att man kan flytta in runt 2019.